Werkgroepen

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maasgouw bestaat (nu) uit 8 leden, allemaal vrijwilligers. De leden hebben als vrijwilliger gesolliciteerd op een vacature. Zij hebben gekozen voor deze functie omdat zij het belangrijk vinden dat de ervaringen van de inwoners bij de gemeente onder de aandacht moet worden gebracht. De achtergrond van de leden is heel divers. Leden hebben ervaring en zijn bekend met WMO, Participatiewet en Jeugdzorg. Zijn als mantelzorger actief, hebben ervaring binnen het onderwijs, de jeugdzorg, als maatje, zijn vrijwilliger in het gemeenschapshuis, maken deel uit van  cliëntenorganisaties, als taal- en/of schuldhulpmaatje of hebben een politieke ervaring als oud gemeenteraadslid. Juist deze afwisseling maakt het mogelijk om een evenwichtige discussie met elkaar te voeren. De leden zijn allemaal inwoners van de gemeente Maasgouw en woonachtig in de kernen, Beegden, Heel, Wessem, Thorn, Stevensweert, Maasbracht en Linne. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein werken wij met vier werkgroepen;

Ieder lid maakt onderdeel uit van één van deze werkgroepen. Door te werken met werkgroepen kunnen adviesraadsleden zich focussen op thema’s en doelgroepen waar ze affiniteit mee hebben en waar hun kwaliteiten liggen. Dit is bevorderlijk voor de motivatie en het plezier van de adviesraadsleden en zorgt voor een betere spreiding van de werkbelasting.

Even voorstellen

Het overzicht van alle leden van de adviesraad is kunt u vinden onder de verschillende kernen.