Werkgroep Wonen, Zorg en Veiligheid

De werkgroep Wonen, Zorg en Veiligheid houdt zich bezig met verschillende aspecten die te maken heeft met een toekomstbestendige zorg, onafhankelijke Cliëntondersteuning, met zaken waar het Sociaal Wijkteam van de gemeente zich op richt. Zo heeft deze werkgroep in 2022 de gemeente geadviseerd op het regionale beleid op het gebied van gezondheid en woonbeleid.

Ongelijkheid in het verkrijgen van de benodigde zorg, het vinden van huisvesting of het vinden van veiligheid is de basis voor het welbevinden van u als inwoner van de gemeente Maasgouw. Het welbevinden hangt nauw samen met het veilig voelen en het hebben van een eigen plek en in staat zijn om je eigen regie te kunnen voeren. Dat is helaas niet iedereen gegeven. De gemeenschapshuizen in de gemeente Maasgouw leveren hierin ook een belangrijke bijdrage aan. De voorzieningen in de gemeenschapshuizen is echter niet in iedere kern hetzelfde. Deze werkgroep zet zich in dat de inwoners in de kernen in de gemeenschapshuizen een warm welkom wordt geheten en daar ook de vrijwilligers vinden die hen in vertrouwen op weg helpen. Ontmoeten en deelnemen aan de gemeenschap is een belangrijke stap op weg naar welbevinden.

Deze werkgroep richt zich op de belangrijke thema’s die spelen op het gebied van wonen, het opvangen van mensen die gevlucht zijn, het sociaal vangnet, armoedebestrijding en signalering op onderwerpen als eenzaamheid en psychische gezondheid.

Heeft u als inwoner van de gemeente Maasgouw zaken die voor deze werkgroep van belang zijn, dan horen wij dat graag van u. Ook zijn wij benieuwd naar uw bevindingen en stellen het op prijs wanneer u die met ons wilt delen. Contact opnemen met deze werkgroep kan middels dit mailadres: wonenzenw@asd-maasgouw.nl. De werkgroep reageert binnen 5 werkdagen op uw mail.

Wie zijn de mensen, leden van de adviesraad, in deze werkgroep?

  • Linda Jacobs (kartrekker)
  • Loek Janssen
  • Suus Vergooszen (klankbordgroep lid ASD)
  • Roselda van Cann-Sengers