Doelstelling

De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop u als inwoner van de gemeente Maasgouw in staat bent om deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein is meer dan ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen en welzijn. Het sociaal domein beslaat ook of u en of uw kinderen het onderwijs kunnen volgen. Het heeft betrekking op uw gezondheid (positieve gezond) die uw welbevinden bevordert of stagneert. Het betreft ook het werken aan uw gezondheid door het hebben van toegang tot sporten, cultuur en vrijetijdsbesteding. Onderwerpen die hun weerslag hebben op uw dagelijkse gang van zaken.

De ASD werkt aan de thema’s binnen het sociale domein in vier werkgroepen. De werkgroepen zijn hier te vinden..

Hoe beter wij, de ASD leden, weten wat er leeft op sociaal en maatschappelijk gebied binnen de kernen van de gemeente Maasgouw, des te beter zijn wij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen. Wij kunnen geen individuele problemen behandelen maar wij kunnen wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit de kernen op de gemeentelijke agenda zetten. Wij  zijn de ogen en oren voor u en willen in contact met u horen wat er speelt en wat de behoeften zijn. We proberen ogenschijnlijk ‘losse’ processen te verbinden en te vertalen richting de gemeente. Als ASD denken we met de gemeente mee aan de voorkant van het beleid – dus voordat het gemaakt wordt – en we monitoren hoe dit beleid uitwerkt in de praktijk. 

Heeft u een onderwerp of ervaring dat u met ons wilt delen? Maak dat dan kenbaar via het contactformulier.