Welkom bij Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maasgouw

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Maasgouw. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein. Als Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gemeente Maasgouw verbinden wij het inwonersperspectief met beleidsplannen en activiteiten die door de gemeente Maasgouw zijn geïnitieerd. Wij, de ASD leden, reageren gevraagd en ongevraagd op de initiatieven.

De ASD leden halen signalen op bij u, de inwoners van Maasgouw, en delen deze signalen met de gemeente door een gevraagd of ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders te geven. De leden van de ASD zijn vrijwilligers, betrokken, deskundig en onafhankelijk. De adviezen van de ASD zijn hier te vinden.

De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop u als inwoner van de gemeente Maasgouw in staat bent om deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein is meer dan ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen en welzijn. Het sociaal domein beslaat ook of u en of uw kinderen het onderwijs kunnen volgen. Het heeft betrekking op uw gezondheid (positieve gezond) die uw welbevinden bevordert of stagneert, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Onderwerpen die hun weerslag hebben op uw dagelijkse. De ASD werkt aan de thema’s binnen het sociale domein in drie werkgroepen. De werkgroepen zijn hier te vinden.

Hoe beter wij, de ASD leden, weten wat er leeft op sociaal en maatschappelijk gebied binnen de gemeente Maasgouw, des te beter zijn wij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen.

Wij kunnen geen individuele problemen behandelen maar wij kunnen wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit onze gemeente  op de gemeentelijke agenda zetten. Wij  zijn de ogen en oren voor u en willen in contact met u horen wat er speelt en wat de behoeften zijn. We proberen ogenschijnlijk ‘losse’ processen te verbinden en te vertalen richting de gemeente. Als ASD denken we met de gemeente mee aan de voorkant van het beleid – dus voordat het gemaakt wordt – en we monitoren hoe dit beleid uitwerkt in de praktijk.