Welkom bij Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maasgouw

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Maasgouw. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein. Als Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gemeente Maasgouw verbinden wij het inwonersperspectief met beleidsplannen en activiteiten die door de gemeente Maasgouw zijn geïnitieerd. Wij, de ASD leden, reageren gevraagd en ongevraagd op de initiatieven. Kies bovenin één van de kernen voor meer informatie.

De ASD leden halen signalen op bij u, de inwoners van Maasgouw, en delen deze signalen met de gemeente door een gevraagd of ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders te geven. De leden van de ASD zijn vrijwilligers, betrokken, deskundig en onafhankelijk. De adviezen van de ASD zijn hier te vinden.

Actueel

29-09-2023

Beschermplan Grensmaas ligt ter inzage!

Het Sociaal domein bevat ook leefklimaat en wat dat met je gezondheid doet.

Iedereen kan reageren op het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Eén van die gebieden is de Grensmaas tussen Maastricht en Wessem, het leefgebied van veel natuur en diersoorten.

13-09-2023

Sociale inclusie: iedereen doet mee!

Het sociaal inclusie panel is op 19 september jl. gestart. De thema's waar het sociaal inclusie panel als eerste mee aan de slag gaat, zijn 'Onderwijs & Werk & Inkomen' en 'Vrije Tijd & Welzijn'. Wij nodigen je uit om mee te doen als panellid of als persoon die af en toe wordt geraadpleegd.

06-09-2023

Kennismaking met de nieuwe burgemeester Dion Schneider

De ASD heeft op 6 september kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester. Een open gesprek waarin wij, de ASD leden, konden aangeven wat wij belangrijk vinden, waar onze aandacht naar uitgaat. De burgemeester bezoekt de komende weken alle kernen, klik op lees verder voor de data. Bekijk dit filmpje om online kennis te maken.