Welkom bij Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maasgouw

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Maasgouw. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein. Als Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gemeente Maasgouw verbinden wij het inwonersperspectief met beleidsplannen en activiteiten die door de gemeente Maasgouw zijn geïnitieerd. Wij, de ASD leden, reageren gevraagd en ongevraagd op de initiatieven. Kies bovenin één van de kernen voor meer informatie.

De ASD leden halen signalen op bij u, de inwoners van Maasgouw, en delen deze signalen met de gemeente door een gevraagd of ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders te geven. De leden van de ASD zijn vrijwilligers, betrokken, deskundig en onafhankelijk. De adviezen van de ASD zijn hier te vinden.

Actueel

11-01-2023

Armoedebeleid

De gemeente heeft bij de begrotingsbehandeling in november 2022 het volgende vastgesteld:

10-01-2023

Nieuwjaarsreceptie

Op 3 januari 2023 was het eindelijk weer mogelijk dat de inwoners van Maasgouw elkaar weer konden ontmoeten tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Maasgouw.

17-12-2022

De Warme Kamer

Opgepikt van de dorpscontactpersonen Maasgouw waarin zij Jan van Dijk, initiatiefnemer van de "warme kamer" hebben geïnterviewd.