Nieuwsberichten


vrijdag 29 september 2023

Beschermplan Grensmaas ligt ter inzage!

Het Sociaal domein bevat ook leefklimaat en wat dat met je gezondheid doet.

Iedereen kan reageren op het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Eén van die gebieden is de Grensmaas tussen Maastricht en Wessem, het leefgebied van veel natuur en diersoorten.

Lees verder
woensdag 13 september 2023

Sociale inclusie: iedereen doet mee!

Het sociaal inclusie panel is op 19 september jl. gestart. De thema's waar het sociaal inclusie panel als eerste mee aan de slag gaat, zijn 'Onderwijs & Werk & Inkomen' en 'Vrije Tijd & Welzijn'. Wij nodigen je uit om mee te doen als panellid of als persoon die af en toe wordt geraadpleegd.

Lees verder
woensdag 6 september 2023

Kennismaking met de nieuwe burgemeester Dion Schneider

De ASD heeft op 6 september kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester. Een open gesprek waarin wij, de ASD leden, konden aangeven wat wij belangrijk vinden, waar onze aandacht naar uitgaat. De burgemeester bezoekt de komende weken alle kernen, klik op lees verder voor de data. Bekijk dit filmpje om online kennis te maken.

Lees verder
vrijdag 1 september 2023

Vertrek wethouder Carla Peters

Per 1 september 2023 legt Carla Peters haar functie neer. Oorzaak is de ontstane vertrouwensbreuk tussen Lokaal Belang, CDA en de VVD. Wethouder Peters betreurt de ontstane situatie en had zich graag met enthousiasme nog verder ingezet voor de gemeente Maasgouw, het armoedebeleid de inburgering en de begeleiding van statushouders.

Lees verder
woensdag 11 januari 2023

Armoedebeleid

De gemeente heeft bij de begrotingsbehandeling in november 2022 het volgende vastgesteld:

Lees verder