Beschermplan Grensmaas ligt ter inzage!

Het Sociaal domein bevat ook leefklimaat en wat dat met je gezondheid doet.

Iedereen kan reageren op het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Eén van die gebieden is de Grensmaas tussen Maastricht en Wessem, het leefgebied van veel natuur en diersoorten.

Rijkswaterstaat wil dit gebied graag beschermen en heeft daarvoor een beheerplan opgesteld. Het ontwerp van dit beheerplan ligt eerst ter inzage, voordat Rijkswaterstaat het definitief maakt. Iedereen die wil kan tot dinsdag 10 oktober op het ontwerp reageren.

Overige nieuwsberichten