Meedoen?

Algemeen profiel

Van een lid van de Adviesraad wordt verwacht dat hij of zij;

 • Gemiddeld 3 uur per week beschikbaar is voor werkzaamheden voor de adviesraad, en daarnaast nog ca. 2 uur per maand voor de vergaderingen (De algemene ASD komt 4 x per jaar bijeen)
 • Geïnteresseerd is in het sociaal domein (zorg en participatie, werk en inkomen, fysieke leefomgeving, jeugdzorg, positieve gezondheid en wonen)
 • Beschikt over een netwerk binnen één of meerdere van de beleidsterreinen van het sociaal domein, of bereid is die (verder) te ontwikkelen
 • Bereid is om beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen
 • Beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
 • Een kritische, (pro)actieve en open houding heeft
 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie
 • ‘Oog en oor’ heeft voor de gemeenschappelijke belangen van burgers van de gemeente (signaalfunctie)
 • Goed kan samenwerken en zorg draagt voor informatievoorziening (inbreng vanuit burgers en samenleving) naar de eigen werkgroepen en de overige leden van de Adviesraad

Taken Algemeen lid

 • U neemt actief deel aan vergaderingen van de adviesraad (4 x jaar, op de maandagavond)
 • U bent lid van een of meerdere werkgroepen die door de kartrekkers wordt geagendeerd (gemiddeld 9x per jaar)
 • U bent bereid samen met de andere leden (gevraagde en ongevraagde) adviezen aan het college van B&W voor te stellen
 • U vertegenwoordigt de Adviesraad, gezamenlijk met de kartrekkers van de werkgroepen en de andere leden de adviesraad en geeft de informatie over de standpunten van de adviesraad. 
 • U benadert uw eigen en/of lokale netwerk actief voor het ophalen en vertalen van belangen en behoeften van burgers in uw kern
 • U weegt samen met de gehele adviesraad de ontvangen signalen van de inwoners zodat er een zorgvuldig advies kan worden opgesteld.

Heeft u interesse om op basis van dit profiel ook lid te worden van deze adviesraad en bent u woonachtig in een van de kernen meld je dan met het contactformulier.