Adviezen

Hieronder vindt u recente gevraagde en ongevraagd adviezen vanuit de adviesraad. Het College van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASD Maasgouw en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reacties van het College worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

2024