Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft een aantal taken die bij het dagelijks bestuur lagen in een werkgroep structuur gegoten. Binnen deze werkgroep vindt het beheer en onderhoud van de website plaats. Daarnaast zaken als PR en linking pin voor gemeente en externen. Het PR gedeelte houdt ook in het nieuws vergaren en delen middels nieuwsbrieven of het plannen van activiteiten waarin de ASD de inwoners uit de kernen ontmoet. Flyers en visitekaartjes dragen bij de zichtbaarheid van de ASD binnen de gemeente. Communicatie is een schakel en verbindingsmiddel. Deze werkgroep zorgt ervoor dat die verbinding mogelijk is en dat daar waar het hapert de verbinding en samenhang wordt herstelt. Verbinding en open lijnen met het sociaal wijkteam van de gemeente alsook met de medewerkers van Wel.Kom en de vrijwilligers in de gemeenschapshuizen zijn daarin essentieel.

Deze werkgroep is eveneens verantwoordelijk voor de budgetbewaking en het op orde houden van de begroting. De ASD levert jaarlijks een jaarverslag met daarin de highlights en ook de punten waar in het nieuwe jaar gewerkt gaat worden. Feedback vanuit de inwoners en van de organisaties om ons heen zijn daarin een belangrijk ingrediënt. Zonder dat wordt het werken in de ASD smakeloos en eenzijdig.

Heeft u als inwoner van de gemeente Maasgouw zaken die voor deze werkgroep van belang zijn, dan horen wij dat graag van u. Ook zijn wij benieuwd naar uw bevindingen en stellen het op prijs wanneer u die met ons wilt delen. Contact opnemen met deze werkgroep kan middels dit mailadres; communicatie@asd-maasgouw.nlDe werkgroep reageert binnen 5 werkdagen op uw mail.

 Wie zijn de mensen, leden van de adviesraad, in deze werkgroep?

  • Roselda van Cann-Sengers (Kartrekker en Linking pin)
  • Loek Janssen (Kartrekker Participatie en Meedoen)
  • Erik Stukstette (Kartrekker Onderwijs en Jeugd)
  • Linda Jacobs (Kartrekker Wonen, Zorg en Veiligheid)