Werkgroep Participatie en Meedoen

Het hebben van een werk of het kunnen meedoen draagt voor een groot deel bij aan het versterken van de eigenwaarde, de zelfredzaamheid van mensen in de samenleving en heeft direct invloed op het welbevinden van u als persoon. Het welbevinden heeft alles te maken met de mentale en fysieke gezondheid. De gemeente heeft dit nu als speerpunt geformuleerd en maakt onderdeel uit van de positieve gezondheid waar u en ik iedere dag mee te maken heeft.

Belangrijk is te weten wat de gemeente doet op het gebied van werken, participatie en meedoen en welke middelen er beschikbaar zijn om u als inwoners te ondersteunen? Is de inwoner betrokken of bestaat er een afstand tot de arbeidsmarkt? De werkgroep Participatie en Meedoen streeft er naar om daar zicht (over- en inzicht) in te krijgen. Wat zijn de knelpunten die u als inwoner ervaart bij het kunnen meedoen.

De werkgroep Participatie en Meedoen richt zich op de belangrijke thema’s die spelen op dit gebied en wil met u als inwoner van de gemeente Maasgouw in contact komen.

De werkgroep is bereikbaar via dit mailadres penmeedoen@asd-maasgouw.nl. Wij nemen binnen 5 werkdagen met u contact op en gaan met u in gesprek.

Wie zijn de mensen in deze werkgroep?

  • Loek Janssen(kartrekker)
  • Ad Berger 
  • Suus Vergooszen (klankbordgroep lid ASD)
  • Wilbert Lalieu
  • Karin van der Plas