Werkgroep Onderwijs en Jeugd

Niet voor niets wordt het gezin wel de hoeksteen van de samenleving genoemd. Het kansrijk en veilig opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren maakt deel uit van het sociaal domein. Het is de basis voor de ontwikkeling van jongeren naar een mooie plaats in de  samenleving.

De werkgroep Onderwijs en Jeugd richt zich op de belangrijke thema’s die spelen op het gebied van opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren, zoals: preventie, jeugdhulp, passend onderwijs, schooluitval, de overgang van 18- naar 18+, en huiselijk geweld.

De werkgroep Onderwijs en Jeugd staat voor gevraagd en ongevraagd advies over het beleid dat de gemeente Maasgouw op dit terrein uitvoert. De werkgroep wilt een klankbord zijn voor de inwoners van de gemeente Maasgouw.

Heeft u als inwoner van de gemeente Maasgouw zaken die voor deze werkgroep van belang zijn, dan horen wij dat graag van u. Ook zijn wij benieuwd naar uw bevindingen en stellen het op prijs wanneer u die met ons wilt delen. Contact opnemen met deze werkgroep kan middels dit mailadres: onderwijsenjeugd@asd-maasgouw.nl. De werkgroep reageert binnen 5 werkdagen op uw mail.

Wie zijn de mensen, leden van de adviesraad, in deze werkgroep?

  • Erik Stukstette (kartrekker)
  • Roselda van Cann-Sengers
  • Linda Jacobs
  • Wilbert Lalieu